اینفلامید

Inflamaid

اینفلامید فرآورده طبیعی برگرفته از سه ترکیب اصلی کورکومین، بروملئین و بوسولیک اسید که با دارا بودن خواص ضد التهابی، در بهبود علائم آرتروز، کاهش التهاب، درد و تورم مفاصل تاثیر بسزایی دارد.